Blue Flower

Den professionelle sagsbehandler, Vejle

Formål:
Formålet med dette kursus er at skærpe deltagernes opmærksomhed på de regler og principper af juridisk karakter der stilles til forvaltningens afgørelser og sagsbehandling. Den 4. juni 2013 vedtog Folketinget forskellige ændringer i forvaltningsloven, delvist som konsekvens af den nye offentlighedslov der trådte i kraft den 1. januar 2014. I denne opdaterede udgave af ”Den professionelle sagsbehandler” har vi justeret kurset i overensstemmelse med de ændringer der nu er vedtaget i såvel offentlighedslov som forvaltningslov.

Målgruppe:
Sagsbehandlere inden for alle forvaltningsområder.

Indhold:
De juridiske krav der stilles til sagsbehandlerens arbejde, kan groft sagt deles op i to kategorier: kravene til afgørelsens udfald/resultat og kravene til den sagsbehandling der skal finde sted. På indholdssiden vil vi derfor prøve at komme tættere på de faktorer der er i spil når det grundlæggende spørgsmål er hvornår en afgørelse er rigtig i juridisk forstand. Følgende temaer vil derfor blive berørt: Retskilder, Den lovmæssige forvaltning. Hjemmel? Skøn og retsbundne afgørelser, Fortolkning, De dommerskabte retsgrundsætninger – især lighed, proportionalitet og forbuddet mod magtfordrejning.

Undervisere:
Christian Ougaard, cand. Jur., Specialkonsulent hos Folketingets Ombudsmand. Ekstern lektor i forvaltningsret på København Universitet.  

Tid og sted:
Torsdag den 24. oktober 2019, Munkebjerg Hotel Vejle, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.

Pris:
Deltagergebyret udgør 2.995,- eks. moms, inkl. materialer og forplejning. For øvrige prisbetingelser, se vores hjemmeside.

Afbestilling:
Tilmeldingen er bindende. Ved afbestilling inden én måned før afholdelse beregnes et gebyr på 25 % af det fulde deltagergebyr pr. tilmelding. Herefter vil refundering ikke være mulig. Skulle du blive forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Programændringer:
KommuneKonsulenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet, såfremt en eller flere oplægsholdere skulle blive forhindret i at gennemføre. Ved akut frafald af oplægsholdere påberåber KommuneKonsulenten sig force majeure og kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel aflysning. Vi vil dog bestræbe os på at gennemføre seminaret på et senere tidspunkt uden yderligere beregning. Ved svigtende tilmelding forbeholder vi os ret til at aflyse mod refusion af det fulde deltagergebyr.

Kursusinformationer

Kursus start 24-10-2019 08:30
Kursus slut 24-10-2019 16:00
Tilmeldingsfrist 24-09-2019
Pris kr. 2.995,00 eks. moms
Kursussted Munkebjerg Hotel Vejle
Tilmelding lukket

Location Map