Blue Flower

Præsentationsteknik - Nonverbal Kommunikation, Roskilde

Baggrund:
At motivere, skabe interesse og flytte holdninger – kræver mere end ord! At mestre god kommunikation, så det gør et uudsletteligt indtryk er en kæmpe fordel, som hjælper ledere og medarbejdere hver dag med at; vinde tilliden, skabe forandringer og flytte mennesker.
I dag skal ledere og medarbejdere ikke kun have en solid faglighed, men også udstråle ekspertise og kunne skabe tillidsvækkende møder i den daglige kommunikation. Vi skal kunne mærke mennesket bag titlen. Det betyder noget, at fagligheden understøttes af nærvær og autenticitet og dette må derfor under alle omstændigheder være funderet i det enkelte menneske. Det er essentielt at kunne formidle fagligt komplekse budskaber på en levende og vedkommende måde.

Formål:
Formålet med workshoppen er at give jer indsigt i, hvordan I transformerer jeres faglighed, budskaber og visioner - så de ikke kun lever i det talte og skrevne ord, men også er tilstede i jer som mennesker. Vi gider ikke informations-snak. Vi vil kunne mærke og forstå det du taler om, som en sand virkelighed der lever og ånder i dig. Vi skal på workshoppen minde hinanden om at gøre det talte ord levende. Hele dig skal med i den daglige kommunikation.

Målgruppe:
Ledere og medarbejdere inden for alle forvaltningsområder.

Indhold:
Du får indsigt i og mulighed for at træne grundlæggende nonverbale kommunikationsprincipper. Vi skal på workshoppen prøve kræfter med de teknikker i det før-sproglige, som gør at du brænder igennem, som den du er og det du kan. Vi skal løsne slipset og have gang i krop og åndedræt. Vi skal arbejde med autenticitet, nærvær, pausen og friheden til at formidle i større eller mindre grupper.

Undervisningsform:
Undervisningen vil bestå af kort oplæg og teori fra underviseren og derpå individuelle fremlæggelser på gulv med feedback. Formen er respektfult og humoristisk. I filmer hinanden med egne telefoner til videre individuelt arbejde med Præsentationsteknik - Nonverbal Kommunikation.

Udbytte:
Du vil med dagens undervisning få skærpet din bevidsthed på 'Executive Presence’. Du vil få redskaber til at styrke tillidsfuld og autentisk kommunikation.

Underviser:

Maibritt Saerens er professionel skuespiller med 20 års erfaring indenfor teater, film og TV. Maibritt er grundlægger af firmaet PowerAct, som specialiserer sig i udvikling af Executive Presence og nonverbal kommunikation og præsentationsteknik. Hun underviser og talentudvikler topledelse, politikere, ministre,
advokater, præster og konsulenter med det mål, at de bliver den bedste version af sig selv og brænder igennem med deres faglighed. Hun underviser derudover skuespillerskolerne i kamerateknik. Hun afholder foredrag, workshop og har individuelle coach sessioner. Maibritt elsker at hjælpe folk til at blive mere nærværende, få større frihed og brænde igennem. Hendes undervisningsstil er empatisk, humoristisk og direkte – blandet med dyb viden og erfaring med at brænde igennem.

Tid og sted:
Onsdag den 18. november 2020, Scandic Hotel Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.

Pris:
Deltagergebyret udgør 4.995,- eks. moms, inkl. materialer og forplejning. 

Afbestilling:
Tilmeldingen er bindende. Ved afbestilling inden én måned før afholdelse beregnes et gebyr på 25 % af det fulde deltagergebyr pr. tilmelding. Herefter vil refundering ikke være mulig. Skulle du blive forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Programændringer:
KommuneKonsulenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet, såfremt en eller flere oplægsholdere skulle blive forhindret i at gennemføre. Ved akut frafald af oplægsholdere påberåber KommuneKonsulenten sig force majeure og kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel aflysning. Vi vil dog bestræbe os på at gennemføre seminaret på et senere tidspunkt uden yderligere beregning. Vi forbeholder os ret til alle ændringer, som skyldes eventuelle retningslinjer fra myndighederne vedr. CoVid-19. Herunder eventuel opdeling af kursushold på flere datoer eller fjernundervisning. Ved svigtende tilmelding forbeholder vi os ret til at aflyse mod refusion af det fulde deltagergebyr.

Kursusinformationer

Kursus start 18-11-2020 08:30
Kursus slut 18-11-2020 16:00
Tilmeldingsfrist 12-10-2020
Pris kr. 4.995,00 eks. moms
Kursussted Scandic Hotel Roskilde
Tilmelding lukket

Location Map