Den professionelle sagsbehandler, Roskilde

Formål:
Formålet med kurset er at give et overblik over de mange regler, der findes for behandling af sager i den offentlige forvaltning. Vi stiller skarpt på de juridiske faldgruber, der er nødvendige at kende for enhver, der sagsbehandler.

Målgruppe:
Sagsbehandlere inden for alle forvaltningsområder.

Indhold:

På kurset får deltagerne blandt andet gennemgået følgende emner:

  • Forvaltningslovens og offentlighedslovens anvendelsesområde -– hvornår skal lovene bruges?
  • Hvad er god forvaltningsskik?
  • Inhabilitet
  • Pligten til at journalisere, og notere oplysninger
  • Officialprincippet – hvordan, og i hvor høj grad skal myndigheder oplyse deres sager?
  • Partshøring – hvornår og hvordan?
  • Hvordan, og hvornår skal en afgørelse begrundes?
  • Kort og godt om tavshedspligt og aktindsigt

Undervisningen er baseret på oplæg, eksempler fra praksis og dialog med underviseren, samt mindre opgaver. Vi inddrager deltagernes hverdag i videst muligt omfang.

Undervisere:

Therese Monberg er uddannet advokat, og har mangeårig erfaring med undervisning af offentlige myndigheder i forvaltningsret, og databeskyttelse. Hun underviser på Københavns Universitet i forvaltningsret, samt holder kurser for en lang række af offentlige myndigheder.
Therese Monberg har skrevet bogen "Sagsbehandling" udgivet af Reitzels Forlag, der både henvender sig både til praktikere, der er ansat hos offentlige myndigheder, og som lærebog til studerende.

Tid og sted: Tirsdag den 9. november 2021, Scandic Hotel Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde

Pris:
Deltagergebyret udgør 2.995,- eks. moms, inkl. materialer og forplejning. 

Afbestilling:
Tilmeldingen er bindende. Ved afbestilling inden én måned før afholdelse beregnes et gebyr på 25 % af det fulde deltagergebyr pr. tilmelding. Herefter vil refundering ikke være mulig. Skulle du blive forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at overdrage din plads til en kollega.

Programændringer:
KommuneKonsulenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer i programmet, såfremt en eller flere oplægsholdere skulle blive forhindret i at gennemføre. Ved akut frafald af oplægsholdere påberåber KommuneKonsulenten sig force majeure og kan ikke holdes ansvarlig for en eventuel aflysning. Vi vil dog bestræbe os på at gennemføre seminaret på et senere tidspunkt uden yderligere beregning. Vi forbeholder os ret til alle ændringer, som skyldes eventuelle retningslinjer fra myndighederne vedr. CoVid-19. Herunder eventuel opdeling af kursushold på flere datoer eller fjernundervisning. Ved svigtende tilmelding forbeholder vi os ret til at aflyse mod refusion af det fulde deltagergebyr.

 

Kursusinformationer

Kursus start 09-11-2021 08:30
Kursus slut 09-11-2021 16:00
Tilmeldingsfrist 05-11-2021
Pris kr. 2.995,00 eks. moms
Kursussted Scandic Hotel Roskilde